Psychoterapia

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne

 

Swoją praktykę rozpocząłem w 2007 roku w Krakowie. Aktualnie pracuję w swoim gabinecie w Tomaszowie Mazowieckim, w przyszłości planuję również rozszerzyć swoje działania na miasto Łódź. Psychoterapię prowadzę z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami. W ramach poradnictwa pracuję również z dziećmi i przede wszystkim ich rodzicami.

 

Dla kogo terapia jest polecana, w jakich problemach jest skuteczna?

 

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii daje możliwość objęcia jej procedurami praktycznie pełną populację pacjentów. Psychoterapia psychodynamiczna najczęściej odbywa się raz w tygodniu (sesja 50 minut), w niektórych przypadkach częstotliwość sesji może zostać zmieniona. W zależności od trudności i celów z jakim zgłasza się pacjent może ona być krótkoterminowa (od kilku do kilkunastu sesji) lub długoterminowa (nawet kilka lat).

 

Psychoterapia psychodynamiczna

 

Psychoterapia psychodynamiczna jest wyrosłym na gruncie psychoanalizy procesem diagnostycznym i terapeutycznym, którego główną cechą jest koncentracja na tym, co wyjątkowe, specyficzne i różne w danej jednostce. Terapeuci psychodynamiczni dostrzegają, że życie pacjenta ma całkowicie niepowtarzalny charakter i dlatego techniki i strategie są dopasowane do indywidualnych cech pacjenta. Istotna jest również integracja wiedzy z obszaru neuroscience (na przykład oparcie się na fakcie, iż znaczna część życia umysłowego jest nieświadoma).

 

Główne założenia Psychoterapi Psychodynamicznej

 

  • Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad jego nieświadomością.
  • Nie jest możliwe określenie ideału, wzorca psychoterapii – wybór strategii terapeutycznej jest określony przez diagnozę psychodynamiczną
  • Diagnoza psychodynamiczna jest ciągła, ma charakter heurystyczny – jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego.
  • Objaw jest fenomenem wieloprzyczynowym; może wynikać z intrapsychicznych konfliktów, deficytów rozwojowych i defektów organicznych.
  • Psychoterapia psychodynamiczna jest systemem otwartym i dynamicznym, ciągle syntetyzując pojawiające się nowe osiągnięcia psychologii i psychiatrii.

 

Poradnictwo Psychologiczne

 

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy adresowaną do ludzi zdrowych znajdujących się w sytuacji kryzysu lub po prostu potrzebujących skorzystać z wiedzy psychologicznej. Nie jest to więc sposób leczenia, jest to rodzaj próby pomocy w możliwie korzystnym poradzeniu sobie z napotykanymi trudnościami (dotyczącymi komunikacji, asertywności, radzenia sobie z emocjami, motywacją i wyznaczaniem celów etc.). Poradnictwo może być rozumiane jako sytuacja realizująca pewne założenie: Spotykają się dwie osoby, dwaj specjaliści. Jedna jest fachowcem od zasad rządzących funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, druga jest ekspertem w sprawach własnych doświadczeń, bo nikt nie przeżywa życia własnego bardziej niż właśnie je przeżywający. Celem takiego spotkania jest współpraca w celu wspólnego rozwiązania zgłaszanego problemu. Warunkiem powodzenia jest połączenie wiedzy o faktach, przeżyciach, kontekstach, warunkach (zgłaszający trudność) z wiedzą o mechanizmach i zasadach funkcjonowania człowieka (psycholog).

CZYTAJ ARTYKUŁ

GABINET BOROWSKI

Smugowa 13/23a

97-200 Tomaszów Maz.

TEL: +48 501 096 452

e MAIL: piotr@gabinetborowski.pl

 

 

 

 

© Copyright  PIOTR BOROWSKI.

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne

 

Swoją praktykę rozpocząłem w 2007 roku w Krakowie. Aktualnie pracuję w swoim gabinecie w Tomaszowie Mazowieckim, w przyszłości planuję również rozszerzyć swoje działania na miasto Łódź. Psychoterapię prowadzę z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami. W ramach poradnictwa pracuję również z dziećmi i przede wszystkim ich rodzicami.

 

Dla kogo terapia jest polecana, w jakich problemach jest skuteczna?

 

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii daje możliwość objęcia jej procedurami praktycznie pełną populację pacjentów. Psychoterapia psychodynamiczna najczęściej odbywa się raz w tygodniu (sesja 50 minut), w niektórych przypadkach częstotliwość sesji może zostać zmieniona. W zależności od trudności i celów z jakim zgłasza się pacjent może ona być krótkoterminowa (od kilku do kilkunastu sesji) lub długoterminowa (nawet kilka lat).

 

Psychoterapia psychodynamiczna

 

Psychoterapia psychodynamiczna jest wyrosłym na gruncie psychoanalizy procesem diagnostycznym i terapeutycznym, którego główną cechą jest koncentracja na tym, co wyjątkowe, specyficzne i różne w danej jednostce. Terapeuci psychodynamiczni dostrzegają, że życie pacjenta ma całkowicie niepowtarzalny charakter i dlatego techniki i strategie są dopasowane do indywidualnych cech pacjenta. Istotna jest również integracja wiedzy z obszaru neuroscience (na przykład oparcie się na fakcie, iż znaczna część życia umysłowego jest nieświadoma).

 

Główne założenia Psychoterapi Psychodynamicznej

 

  • Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad jego nieświadomością.
  • Nie jest możliwe określenie ideału, wzorca psychoterapii – wybór strategii terapeutycznej jest określony przez diagnozę psychodynamiczną
  • Diagnoza psychodynamiczna jest ciągła, ma charakter heurystyczny – jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego.
  • Objaw jest fenomenem wieloprzyczynowym; może wynikać z intrapsychicznych konfliktów, deficytów rozwojowych i defektów organicznych.
  • Psychoterapia psychodynamiczna jest systemem otwartym i dynamicznym, ciągle syntetyzując pojawiające się nowe osiągnięcia psychologii i psychiatrii.

 

Poradnictwo Psychologiczne

 

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy adresowaną do ludzi zdrowych znajdujących się w sytuacji kryzysu lub po prostu potrzebujących skorzystać z wiedzy psychologicznej. Nie jest to więc sposób leczenia, jest to rodzaj próby pomocy w możliwie korzystnym poradzeniu sobie z napotykanymi trudnościami (dotyczącymi komunikacji, asertywności, radzenia sobie z emocjami, motywacją i wyznaczaniem celów etc.). Poradnictwo może być rozumiane jako sytuacja realizująca pewne założenie: Spotykają się dwie osoby, dwaj specjaliści. Jedna jest fachowcem od zasad rządzących funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, druga jest ekspertem w sprawach własnych doświadczeń, bo nikt nie przeżywa życia własnego bardziej niż właśnie je przeżywający. Celem takiego spotkania jest współpraca w celu wspólnego rozwiązania zgłaszanego problemu. Warunkiem powodzenia jest połączenie wiedzy o faktach, przeżyciach, kontekstach, warunkach (zgłaszający trudność) z wiedzą o mechanizmach i zasadach funkcjonowania człowieka (psycholog).